درخواست مقاله


dr.sahraian

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Refractive and Visual Outcomes of SUPRACOR TENEO 317 LASIK for Presbyopia in Hyperopic Eyes: 24-Month Follow-up
Author: José-María Sánchez-González, OD, PhD; Federico Alonso-Aliste, MD; Jonatan Amián-Cordero, MD; María Carmen Sánchez-González, OD, PhD; Concepción De-Hita-Cantalejo, OD, PhD
Journal or Ebook Name: Journal of Refractive Surgery
Volume, Issue, Year and Pages: . 2019;35(9):591-598
Link: https://www.healio.com/ophthalmology/journals/jrs/2019-9-35-9/%7B6c420fed-1cdd-4831-b04b-c5c10131e661%7D/refractive-and-visual-outcomes-of-supracor-teneo-317-lasik-for-presbyopia-in-hyperopic-eyes-24-month-follow-up#divReadThis
DOI: 10.3928/1081597X-20190815-01

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.