درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Type I pili, CsuA/B and FimA induce a protective immune response against Acinetobacter baumannii
Author: FatemehRamezanalizadehaParvizOwliabcIrajRasooli
Journal or Ebook Name: Vaccine
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 38, Issue 34, 22 July 2020, Pages 5436-5446
Link: https://www-sciencedirect-com.proxy.lssu.edu/science/article/pii/S0264410X20308380
DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.06.052

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.