درخواست مقاله


Asu

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Synthesis, Structure-Activity Relationship (SAR) Studies on some 4-Aryl-4Hchromenes and Relationship between Lipophilicity and Antitumor Activity
Author: A. M. El-Agrody, E. S. A. E. H. Khattab, A. 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI:10.2174/1570180811666140623204655

Corpus ID:

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.