درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Flexible Liquid Sensor Based on Rubber/Graphite Composite
DOI: https://doi.org/10.1166/sl.2020.4217
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.ingentaconnect.com/content/asp/senlet/2020/00000018/00000004/art00002;jsessionid=q9tuw5ddj8yi.x-ic-live-02
Flexible Liquid Sensor Based on Rubber/Graphite Composite
Mohammad Khabiri, Milad Saadat Tagharoodi, Mohammad Reza Pourhossainy, Mashhood Abbasi, and Mohamoud Razavizade
Sensor Lett. 18, 246–252 (2020)

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.