درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Gignoux Ph., 2003: Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique. Supplément [1986-2001] [Iranisches Personennamenbuch, M. Mayrhofer / R. Schmitt (edd.), Band Il. Mitteliranische Personennamen, Faszikel 3], Vienne, Osterreichische Akademie der Wissenschaften
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: کل مقاله مورد نیاز است.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.