درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Gignoux Ph., Jullien C., Jullien F., 2009: Noms propres syriaques d’origine iranienne [Iranisches Personennamenbuch, M. Mayrhofer / R. Schmitt (edd.), Band VII. Iranische Namen in semitischen Nebenüberlieferungen, Faszikel 5], Vienne, Osterreichische Akademie der Wissenschaften.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: کل متن مقاله موردنیاز است .

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.