درخوایت مقاله از acm


ahmadi

ارسال های توصیه شده

Title:

Medical Device Interoperability-Assessing the Environment

Author: Kathy Lesh

Sandy Weininger

Julian M. Goldman

Bob Wilson

Glenn Himes

Journal or Ebook Name: Proceeding

HCMDSS-MDPNP '07 Proceedings of the 2007 Joint Workshop on High Confidence Medical Devices, Software, and Systems and Medical Device Plug-and-Play Interoperability

Volume, Issue, Year and Pages : 2007

Link: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1334484

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.