درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Microneedle‐based transdermal electrochemical biosensors based on Prussian blue‐gold nanohybrid modified screen‐printed electrodes
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.