درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQRM-09-2020-0294/full/html
DOI: 10.1108/IJQRM-09-2020-0294
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: ISM and fuzzy logic approach to model and analyze the variables in downstream supply chain for perfect order fulfillment

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.