درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Design of Piezoelectric Polymer Motional Devices with Various Structures
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e61-e_7_513&category=E&lang=E&year=1978&abst=

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.