درخواست کتاب 2


baran01

ارسال های توصیه شده

Title: Who Owns Football?

Models of Football Governance and Management in International Sport

Author: David Hassan, Sean Hamil

Journal or Ebook Name: Routledge

Volume, Issue, Year and Pages : Published 22nd October 2012 by Routledge – 184 pages

Link: http://www.routledge.com/books/details/9780415661249/

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.