درخواست مقاله


mrf205

ارسال های توصیه شده

Title: On the Electrowinning of Zinc from Alkaline Zincate Solutions

Author: S. Afifi, A. Ebaid, M. Hegazy, and K. Donya

Journal or Ebook Name: J. Electrochem. Soc.

Volume, Issue, Year and Pages : 1991 138(7): 1929-1933

Link: http://jes.ecsdl.org/content/138/7/1929.full.pdf+html

  • S. Afifi,
  • A. Ebaid,
  • M. Hegazy,
  • and K. Donya

On the Electrowinning of Zinc from Alkaline Zincate SolutionsJ. Electrochem. Soc. 1991 138(7): 1929-1933;

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.