درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Cross‐cultural collaboration: Whose culture is it, anyway?
DOI: • https://doi.org/10.1080/10572259309364523
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Deborah S. Bosley
Pages 51-62 | Published online: 11 Mar 2009

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.