درخواست مقاله


fatemeh66

ارسال های توصیه شده

Title: A new support vector model-based imperialist competitive algorithm for time estimation in new product development projects

Author: A new support vector model-based imperialist competitive algorithm for time estimation in new product development projects

Journal or Ebook Name: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing

Volume, Issue, Year and Pages : 29,1,2013,157-168

Link: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2372128&CFID=333406898&CFTOKEN=72333820

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.