درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://asmedigitalcollection.asme.org/gasturbinespower/article-abstract/124/3/510/475935/Dynamic-Simulation-of-Full-Startup-Procedure-of?redirectedFrom=fulltext
DOI: 10.1115/1.1473150
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: با سپاس

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.