درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0016474619&origin=inward&txGid=18db9bca0e91b2af0cf2480f1238046e
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: EFFECTS OF MAGNESIUM AND IRON CONTENTS AND OF HEAT-TREATMENT VARIABLES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SODIUM-MODIFIED 7% Si-0. 35% Mg ALLO

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.