ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

 

 

databases

http://libgp.jnu.edu...ource/index.jsp

 

ACM

ACS

AIP

APS

Cell Press

EBSCOHOST平台(ASP、BSP、……)

EI

Elsevier-SDOL

MathSciNet

JSTOR

Lexis.com

EBSCO eBook

JCR Science Edition

Nature

ProQuest学位论文文摘库

ProQuest学位论文全文库

Science Online

Springer

SciFinder Scholar(CA网络版)

Wiley-Blackwell

Web of Knowledge平台(SCI/SSCI/A&HCI、CPCI-S、BP)

Cell Press

IEL(IEEE/IET Electronic Library)

Emerald回溯期刊数据库

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...
  • 3 ماه بعد...

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

 

 

 

 

databases

http://libgp.jnu.edu...ource/index.jsp

 

ACM

ACS

AIP

APS

Cell Press

EBSCOHOST平台(ASP、BSP、……)

EI

Elsevier-SDOL

MathSciNet

JSTOR

Lexis.com

EBSCO eBook

JCR Science Edition

Nature

ProQuest学位论文文摘库

ProQuest学位论文全文库

Science Online

Springer

SciFinder Scholar(CA网络版)

Wiley-Blackwell

Web of Knowledge平台(SCI/SSCI/A&HCI、CPCI-S、BP)

Cell Press

IEL(IEEE/IET Electronic Library)

Emerald回溯期刊数据库

 

thankssssssssssssss

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

 

 

 

 

databases

http://libgp.jnu.edu...ource/index.jsp

 

ACM

ACS

AIP

APS

Cell Press

EBSCOHOST平台(ASP、BSP、……)

EI

Elsevier-SDOL

MathSciNet

JSTOR

Lexis.com

EBSCO eBook

JCR Science Edition

Nature

ProQuest学位论文文摘库

ProQuest学位论文全文库

Science Online

Springer

SciFinder Scholar(CA网络版)

Wiley-Blackwell

Web of Knowledge平台(SCI/SSCI/A&HCI、CPCI-S、BP)

Cell Press

IEL(IEEE/IET Electronic Library)

Emerald回溯期刊数据库

 

thanks

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

 

TNX

 

 

 

databases

http://libgp.jnu.edu...ource/index.jsp

 

ACM

ACS

AIP

APS

Cell Press

EBSCOHOST平台(ASP、BSP、……)

EI

Elsevier-SDOL

MathSciNet

JSTOR

Lexis.com

EBSCO eBook

JCR Science Edition

Nature

ProQuest学位论文文摘库

ProQuest学位论文全文库

Science Online

Springer

SciFinder Scholar(CA网络版)

Wiley-Blackwell

Web of Knowledge平台(SCI/SSCI/A&HCI、CPCI-S、BP)

Cell Press

IEL(IEEE/IET Electronic Library)

Emerald回溯期刊数据库

 

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.