درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Short-term periods of strenuous physical activity lower iron absorption
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/113/2/261/6092213?redirectedFrom=fulltext
DOI: 10.1093/ajcn/nqaa365

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.