درخواست فوری دانلود مقاله


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Redox Switching of Heteropolyanions Entrapped in Polypyrrole Films Investigated by ac Electrogravimetry

Author: L. To Thi Kim †‡, C. Debiemme-Chouvy †‡, C. Gabrielli †‡, and H. Perrot *†‡

Journal or Ebook Name: Langmuir

Volume, Issue, Year and Pages : 2012, 28 (38), pp 13746–13757

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la302115f?prevSearch=poly%2Bmethylpyrrole&searchHistoryKey=

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.