درخواست فوری دانلود مقاله


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Ordered Conducting Polypyrrole Doped with Sulfopropyl Ether of β-Cyclodextrin

Author: Wei Chen , Xiaobo Wan , Ning Xu , and Gi Xue *

Journal or Ebook Name: Macromolecules

Volume, Issue, Year and Pages : 2003, 36 (2), pp 276–278

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma025521g?prevSearch=cyclodextrin%2Bdoped%2Bconducting%2Bpolymer&searchHistoryKey=

لینک به دیدگاه

دوست عزیز SMorteza، تا جاییکه خبر دارم محدودیت تعداد درخواست لغو شده (البته با اجازه احسان!!)

پس دوستان عزیز درخواست این دوست شیمیست را بررسی کنید...

لینک به دیدگاه

دوست عزیز SMorteza، تا جاییکه خبر دارم محدودیت تعداد درخواست لغو شده (البته با اجازه احسان!!)

 

پس دوستان عزیز درخواست این دوست شیمیست را بررسی کنید...

 

حتما

 

شما هم قوانین رو بازنگری بفرمائید

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.