درخواست فوری دانلود مقاله


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title: Autopolymerization of Pyrrole in the Presence of a Host/Guest Calixarene

Author: David A. Reece ,† Jennifer M. Pringle ,‡§ Stephen F. Ralph ,† and Gordon G. Wallace *†§

Journal or Ebook Name: Macromolecules

Volume, Issue, Year and Pages : 2005, 38 (5), pp 1616–1622

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma0401020?prevSearch=cyclodextrin%2Bdoped%2Bmethylpyrrole&searchHistoryKey=

لینک به دیدگاه

این هم خدمت شما دوست عزیز

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.