درخواست كتاب از elsevier -2


mohamad654

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Advanced Membrane Separation Processes for Sustainable Water and Wastewater Management – Aerobic ... Bioreactor Processes and Technologies
Author: How Yong Ng
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2020
Link: https://www.amazon.com/Current-Developments-Biotechnology-Bioengineering-Technologies-ebook/dp/B084DNRNVS/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Current+Developments+in+Biotechnology+and+Bioengineering+Advanced+Membrane+Separation+Processes+for+Sustainable+Water+and+Wastewater+Management+%E2%80%93+Aerobic+Membrane+Bioreactor+Processes+and+Technologies&qid=1612030702&s=books&sr=1-1
DOI: 

توضیحات: please true pdf

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.