درخواست از Springer


mohamad654

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Multilevel Modelling for Public Health and Health Services Research: Health in Context
Author: Alastair H. Leyland 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2020
Link: https://www.amazon.com/Multilevel-Modelling-Public-Services-Research-ebook/dp/B085DSQZR5/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Multilevel+Modelling+for+Public+Health+and+Health+Services+Research+Health+in+Context&qid=1611940603&sr=8-1
DOI: 

توضیحات: true pdf please

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.