درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LSFzDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=big+data+analytics+%22entrepreneurial+success%22&ots=Oln5-__Hl4&sig=Ag3_e5ohEx-t80jP6Qm65u7dngs#v=onepage&q=big%20data%20analytics%20%22entrepreneurial%20success%22&f=false
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.