درخواست فوری مقاله از rsc


samanenabavifard

ارسال های توصیه شده

Title:

Oxidised nitrogen in waters and sewage effluents observed by ultra-violet spectrophotometry

 

Author: Roy C. Hoather and R. F. Rackham

Journal or Ebook Name:

Analyst, 1959, 84, 548-551

Volume, Issue, Year and Pages : 1959, 84, 548-551

Link: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1959/an/an9598400548

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.