درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Development and Evaluation of Porous Chitosan Nanoparticles for Treatment of Enterotoxigenic Escherichia Coli Infection

Author: Khan, Mohammed S.; Vishakante, Gowda D.

Journal or Ebook Name: Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 9, Number 1, January 2013 , pp. 107-114(8)

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jbn/2013/00000009/00000001/art00010

سلام

به مقاله فوق نیاز دارم

ممنون

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.