درخواست کتاب


adsl

ارسال های توصیه شده

Title: Human Resource Strategy, Formulation, Implementation, and Impact

Author: Peter A. Bamberger, Ilan Meshoulam

Journal or Ebook Name: Sage

Volume, Issue, Year and Pages : 2000

Link: http://www.sagepub.com/books/Book10613

Other link (optional): http://ebookoid.net/?m=ebook&id=Cm2Y3xtZDaEaX+Kz4YE1HSJoyZzwhktwCI5NFRjVlcT99HC3WUr5icNzR5C+V94I

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.