درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Fluid-Bed Studies of Olefin Production from Methanol

Author: R. F. Socha1, , C. D. Chang1, , R. M. Gould2, , S. E. Kane2, and , A. A. Avidan2

Journal or Ebook Name: Industrial Chemicals via C1 Processes

Volume, Issue, Year and Pages : ACS Symposium Series, Vol. 328 Chapter 3, pp 34–41

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-1987-0328.ch003

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.