دانلود مقاله از pubmed


smsh021

ارسال های توصیه شده

Title: Skeletal muscle adaptations consequent to long-term heavy resistance exercise.

Author: Tesch PA.

Journal or Ebook Name: Med Sci Sports Exerc

Volume, Issue, Year and Pages : 1988 Oct;20(5 Suppl):S132-4.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3057312

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.