درخواست مقاله-920318


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: Investigational Studies on Highly Purified Fenugreek Gum as Emulsifying Agent

 

Author: Ajay R. Sav, Tarique Ali Meer, Ritesh A. Fule & Purnima D. Amin

 

Journal or Ebook Name: Journal of Dispersion Science and Technology

 

Volume, Issue, Year and Pages : pages 657-662

Volume 34, Issue 5, 2013

Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01932691.2012.683983

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.