درخواست مقاله


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: myriade the cnes micro - satellite product line for science and innovation

Author: C. Buzat

Journal or Ebook Name: Smaller Satellites: Bigger Business?: Concepts, Applications and Markets for

Volume, Issue, Year and Pages : 2002 101-108

Link: http://books.google.com/books?id=1rwz5qGR2psC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=%22myriade+the+cnes+micro+-+satellite+product+line%22&source=bl&ots=0LI4QbHQAh&sig=40Cp-HA9kO_2CSG1rZNfCixq7lc&hl=en&sa=X&ei=tPuyUdL9AYWwPOSwgbgJ&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=%22myriade%20the%20cnes%20micro%20-%20satellite%20product%20line%22&f=false

با تشکر

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.