درخواست کتاب از McGrawHill


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, Sixth Edition

Author: Leon Shargel, Andrew Yu, Susanna Wu-Pong

Journal or Ebook Name: Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, Sixth Edition

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: http://www.mcgraw-hill.com.au/html/9780071603935.html

Other link (optional): http://ebookoid.net/?m=ebook&id=s/gu0Bss8jyD5y0Xx5wddY3Y0jFAyhX2NcfRLykH3uD6flSk1SKcRtuJ55YogA8F

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.