درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: POLE, MMR, and MSI Testing in Endometrial Cancer: Proceedings of the ISGyP Companion Society Session at the USCAP 2020 Annual Meeting
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://journals.lww.com/intjgynpathology/Abstract/2021/01000/POLE,_MMR,_and_MSI_Testing_in_Endometrial_Cancer_.2.aspx
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.