درخواست مقاله


adsl

ارسال های توصیه شده

Title: Structural equation modeling (SEM) based trust analysis of Muslim consumers in the collective religion affiliation model in e-commerce

Author: Afshan Azam

Journal or Ebook Name: Journal of Islamic Marketing

Volume, Issue, Year and Pages : 2013

Link: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1759-0833&volume=4&issue=2&articleid=17089870&show=abstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.