درخواست مقاله


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Optimal locations of piezoelectric actuators and sensors for supersonic flutter control of composite laminated panels

Author: Zhi-Guang Song

Journal or Ebook Name: Journal of Vibration and Control

Volume, Issue, Year and Pages : 2013

Link: http://jvc.sagepub.com/content/early/2013/06/18/1077546313480538.abstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.