درخواست


mghasemi62

ارسال های توصیه شده

Title: The numerical solution of problems in calculus of variation using Chebyshev finite difference method

Author: Abbas Saadatmandia, Mehdi Dehghan

Journal or Ebook Name: Physics Letters A

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 372, Issue 22, 26 May 2008, Pages 4037–4040

 

Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271541&_user=3321542&_pii=S0375960108004477&_check=y&_origin=article&_zone=toolbar&_coverDate=26-May-2008&view=c&originContentFamily=serial&wchp=dGLbVlk-zSkzV&md5=381c3a6b58f289518cb4f50911b41590&pid=1-s2.0-S0375960108004477-main.pdf

لینک به دیدگاه

این هم مقاله مورد نظر شما دوست عزیز

امیدوارم مورد استفاده مفید قرار بگیره

 

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

 

موفق و پیروز و سر بلند باشید

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.