درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.proquest.com/openview/5e4f0afec1b85e5c8d2c2d5197af7318/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=y
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: من از همکاران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستم. متاسفانه باز هم پایگاه ProQuest قطع است و امکان دانلود پایان نامه وجود ندارد. لطفا فایل این پایان نامه را برایم ارسال کنید.

Title: Data Science within Supply Chain Management: An Analysis of Skillset Relevance
Author: Stephen Foster
Year: 2020

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.