درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title:  https://www.jstor.org/stable/26418986
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Architectural History and the Current Moment
PATRICIA A. MORTON
Journal of the Society of Architectural Historians
Vol. 76, No. 2 (JUNE 2017), pp. 139-140 (2 pages)
Published By: University of California

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.