درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/abs/expression-and-detection-of-estrus-in-dairy-cows-the-role-of-new-technologies/C997A84AAFF5FDCF9E9C51056DAB6B37
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
در 29 دقیقه قبل، IranPaper گفته است :

درخواست مقاله


Link or Title: https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/abs/expression-and-detection-of-estrus-in-dairy-cows-the-role-of-new-technologies/C997A84AAFF5FDCF9E9C51056DAB6B37
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.