درخواست مقاله


dr.sahraian

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Correction of Moderate to High Hyperopia With Implantation of an Allogeneic Refractive Lenticule
Author: Jiawei Wu, Lu Xiong, Zheng Wang, Dan Z Reinstein, Ryan S Vida, Timothy J Archer
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33170285/
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
3 minutes ago, dr.sahraian said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Correction of Moderate to High Hyperopia With Implantation of an Allogeneic Refractive Lenticule
Author: Jiawei Wu, Lu Xiong, Zheng Wang, Dan Z Reinstein, Ryan S Vida, Timothy J Archer
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33170285/
DOI: 

توضیحات: 

Claim

لینک به دیدگاه
5 minutes ago, dr.sahraian said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Correction of Moderate to High Hyperopia With Implantation of an Allogeneic Refractive Lenticule
Author: Jiawei Wu, Lu Xiong, Zheng Wang, Dan Z Reinstein, Ryan S Vida, Timothy J Archer
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33170285/
DOI: 

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.