درخواست مقاله-2


nouri

ارسال های توصیه شده

Title: Nanofiltration application in food technology and environmental protection

 

Author: Gyula Vatai

Journal or Ebook Name: Integration of Membrane Processes into Bioconversions

 

Volume, Issue, Year and Pages : 2000, pp 155-163

Link: http://link.springer.com.proxy1.cl.msu.edu/chapter/10.1007/978-1-4615-4269-8_11

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.