درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.proquest.com/openview/7ef654b1a7a90e6c67470d0ab3e388ca/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
DOI: THREE DIMENSIONAL COMPUTER GRAPHICS ANIMATION: A TOOL FOR SPATIAL SKILL INSTRUCTION (ORTHOGRAPHIC DRAWING, INTERIOR DESIGN, MENTAL ROTATIONS, VISUAL LITERACY)
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: سلام از بخش دانلود پایان نامه ها بخاطر وجود خطا موفق به دانلود نشدم

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.