درخواست مقاله


saeed naghiabadi

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Digestibility and stability of ultrasound-treated fish oil emulsions prepared by water-soluble bitter almond gum glycated with caseinate
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643821008501?dgcid=rss_sd_all
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.