درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.concrete.org/publications/internationalconcreteabstractsportal/m/details/id/19209
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Eshwar, N., Nanni, A. & Ibell, T.J., 2008. Performance of Two Anchor Systems of Externally Bonded
Fiber-Reinforced Polymer Laminates. ACI Materials Journal, 105(1), pp.72–80.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.