درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: RC beams with slabs strengthened by CF sheets and bundles of CF strands
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Jinno, Y., Tsukagoshi, H. & Yabe, Y., 2001. RC beams with slabs strengthened by CF sheets and bundles
of CF strands. In Proceedings of the Fifth International Conference on Fiber Reinforced Polymer
for Reinforced Concrete Structures (FRPRCS-5). Cambridge, UK: Thomas Telford Ltd.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.