درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Accelerating organic solar cell material\'s discovery: high-throughput screening and big data
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: لینک مقاله:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/EE/D1EE00559F#!divAbstract

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.