درخواست یک سری مقاله


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title: -

Author: -

Journal or Ebook Name: --

Volume, Issue, Year and Pages : --

Link: -

سلام ، به مقاله های زیر نیاز دارم ، ممنون

Chem. Soc. Rev., 2011,40, 1926-1936

 

 

Org. Lett., 2012, 14 (6), pp 1386–1389

 

Chem. Sci., 2012,3, 3038-3052

 

Org. Lett., 2013, 15 (1), pp 212–215

 

 

 

 

Catal. Sci. Technol., 2012,2, 1099-1112

 

Catal. Sci. Technol., 2013, Advance Article

 

RSC Adv., 2012,2, 3759-3764

Org Lett. 2012 Mar 2;14(5):1238-41

لینک به دیدگاه

Title: -

Author: -

Journal or Ebook Name: --

Volume, Issue, Year and Pages : --

Link: -

سلام ، به مقاله های زیر نیاز دارم ، ممنون

Chem. Soc. Rev., 2011,40, 1926-1936

 

 

Org. Lett., 2012, 14 (6), pp 1386–1389

 

Chem. Sci., 2012,3, 3038-3052

 

Org. Lett., 2013, 15 (1), pp 212–215

 

 

 

 

 

Catal. Sci. Technol., 2012,2, 1099-1112

 

Catal. Sci. Technol., 2013, Advance Article

 

RSC Adv., 2012,2, 3759-3764

Org Lett. 2012 Mar 2;14(5):1238-41

 

 

 

دوست عزیز درهرتاپیک به یک درخواست رسیدگی می شود.

همچنین درخواست بایستی براساس فرمت مربوطه باشد.

اسم نویسنده-نام مجله-شماره مجله و...

لینک به دیدگاه

تاپیک بسته می شود و امتیاز برگشت داده شد....طبق فرمت توضیح داده شده در این قسمت " آموزش درخواست مقاله در انجمن " درخواست دهید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.