مقاله springer


m1107

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Carbon-based materials as antistatic agents for the production of antistatic packaging: a review
Author: Leonardo de Souza Vieira, Erick Gabriel Ribeiro dos Anjos, […]Fabio Roberto Passado
Journal or Ebook Name:  
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Volume, Issue, Year and Pages: 32, pages3929–3947 (2021)
Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10854-020-05178-6
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
18 minutes ago, m1107 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Carbon-based materials as antistatic agents for the production of antistatic packaging: a review
Author: Leonardo de Souza Vieira, Erick Gabriel Ribeiro dos Anjos, […]Fabio Roberto Passado
Journal or Ebook Name:  
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Volume, Issue, Year and Pages: 32, pages3929–3947 (2021)
Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10854-020-05178-6
DOI: 

توضیحات: 

Claim

لینک به دیدگاه
20 minutes ago, m1107 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Carbon-based materials as antistatic agents for the production of antistatic packaging: a review
Author: Leonardo de Souza Vieira, Erick Gabriel Ribeiro dos Anjos, […]Fabio Roberto Passado
Journal or Ebook Name:  
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Volume, Issue, Year and Pages: 32, pages3929–3947 (2021)
Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10854-020-05178-6
DOI: 

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.