درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: 10.7939/R3154F272
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Free-standing poly (N-isopropylacrylamide) microgel-based etalons
Author(s) / Creator(s)
Serpe, Michael J.
Xu, Wenwen
Gao, Yongfeng

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.