درخواست مقاله


اردیبهشت مهمان

ارسال های توصیه شده

اردیبهشت مهمان

Title: 2) Direct C–H bond arylations and alkenylations with phenol-derived fluorine-free electrophiles

Sergei I. Kozhushkov , Harish Kumar Potukuchi and Lutz Ackermann

Catal. Sci. Technol., 2013, Advance Article

DOI: 10.1039/C2CY20505J

Author: Sergei I. Kozhushkov , Harish Kumar Potukuchi and Lutz Ackermann

Journal or Ebook Name: Catalysis Science & Technology

Volume, Issue, Year and Pages : 2013, Advance Article

Link: DOI: 10.1039/C2CY20505J

با سلام

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.